baner

Tłumaczenia

Tłumaczenie zwykłe

Zawiera słownictwo ogólne; stawka podstawowa.

Tłumaczenie specjalistyczne

Zawiera słownictwo specjalistyczne (np. techniczne, medyczne); wymaga od tłumacza dodatkowych kwalifikacji lub konsultacji oraz weryfikacji tłumaczenia przez specjalistę z danej dziedziny; +30 % stawki podstawowej.

Tłumaczenie przysięgłe (poświadczone, uwierzytelnione)

Przykładami mogą być:

  • akty urodzenia, ślubu, zgonu,

  • pełnomocnictwa, zaświadczenia o niekaralności,

  • akty notarialne, umowy i dyplomy.

Te dokumenty wymagają tłumaczenia i uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego.
W zakresie niektórych tłumaczeń specjalistycznych biuro współpracuje z innymi tłumaczami.

Tłumaczenie ustne

Przykładami mogą być:

targi, konferencje, spotkania biznesowe, wyjazdy służbowe

Tłumacze przysięgli , którzy tłumaczą w naszym biurze to :

Tłumacz Przysięgły Języka Rosyjskiego mgr Anna Makowska TP /1211/05

Tłumacz Przysięgły Języka Rosyjskiego mgr Celina Stasiukiewicz TP/1204/05

Tłumacz Przysięgły Języka Białoruskiego mgr Irena Kupryjanowicz TP/10/05

oraz inni tłumacze współpracujący przy realizacji poszczególnych tłumaczeń .